WYCENA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2019-12-05
Subfundusz Energia Konserwatywny
Kategoria wycena w [PLN]
A 105.90
C 105.66
D 105.83
F 105.84
Subfundusz Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu
Kategoria wycena w [PLN]
A 104.49
C 103.80
D 104.39
F 104.45
Subfundusz Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu
Kategoria wycena w [PLN]
A 102.00
C 101.21
D 101.90
F 101.99
pgetfi_site