Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2020-09-24
Kategoria wycena w [PLN]
A 104.71
B 104.40
C 103.52
D 104.39
F 104.62
pgetfi_site