Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2022-07-04
Kategoria wycena w [PLN]
A 116.54
B 115.37
C 114.25
D 115.46
E 116.54
F 116.57
pgetfi_site