Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2021-09-23
Kategoria wycena w [PLN]
A 120.53
B 119.69
C 118.58
D 118.87
E 120.47
F 120.46
pgetfi_site