Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2022-01-25
Kategoria wycena w [PLN]
A 112.84
B 111.90
C 110.84
D 111.92
E 112.85
F 112.81
pgetfi_site