Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2021-06-10
Kategoria wycena w [PLN]
A 119.18
B 118.49
C 117.41
D 117.50
E 119.04
F 119.11
pgetfi_site