Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2022-11-30
Kategoria wycena w [PLN]
A 116.75
B 115.39
C 114.25
D 115.55
E 116.73
F 116.80
pgetfi_site