Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2021-01-15
Kategoria wycena w [PLN]
A 112.95
B 112.48
C 111.15
D 112.15
F 112.85
pgetfi_site