Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2021-04-08
Kategoria wycena w [PLN]
A 117.51
B 116.91
C 115.85
D 116.01
E 117.45
F 117.43
pgetfi_site