Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2020-07-01
Kategoria wycena w [PLN]
A 103.66
B 103.45
C 102.59
D 103.41
F 103.60
pgetfi_site