Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2022-01-25
Kategoria wycena w [PLN]
A 110.53
B 110.35
C 109.97
D 110.16
E 110.49
F 109.96
pgetfi_site