Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2021-05-14
Kategoria wycena w [PLN]
A 113.60
B 113.48
C 113.13
D 113.32
E 113.59
F 113.15
pgetfi_site