Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2021-03-04
Kategoria wycena w [PLN]
A 112.71
B 112.60
C 112.28
D 112.46
E 112.71
F 112.31
pgetfi_site