Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2022-11-30
Kategoria wycena w [PLN]
A 113.65
B 113.39
C 112.95
D 113.14
E 113.56
F 112.91
pgetfi_site