Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2021-10-14
Kategoria wycena w [PLN]
A 113.25
B 113.09
C 112.72
D 112.91
E 113.22
F 112.71
pgetfi_site