Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2022-07-04
Kategoria wycena w [PLN]
A 111.72
B 111.51
C 111.10
D 111.29
E 111.66
F 111.08
pgetfi_site