Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2021-07-29
Kategoria wycena w [PLN]
A 113.00
B 112.86
C 112.50
D 112.69
E 112.97
F 112.50
pgetfi_site