JSW Stabilizacyjny FIZ

Fundusz dedykowany Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. (JSW). Celem funduszu jest wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności JSW oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy Kapitałowej JSW.

pgetfi_site