Oświadczenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

pgetfi_site