W Grupie Kapitałowej PGE od 2013 roku. Poprzednio pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki PGE Dom Maklerski S.A. Karierę zawodową rozpoczynała w branży nieruchomości. Przez wiele lat była związana z firmą Polkomtel Sp. z o.o., zajmując stanowisko m.in. Dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków, gdzie odpowiadała m.in. za rachunkowość, podatki, sprawozdawczość i raportowanie.

Menedżer finansowy z wieloletnim doświadczeniem. Brała udział w wielu projektach, dotyczących m.in. wdrażania optymalizacji kosztowych i procesowych, IPO czy łączenia spółek. W trakcie swojej kariery zawodowej zasiadała w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego.

Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Członkiem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.