Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 1998 roku w DM Penetrator. W latach 1998-2001 doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk rynku papierów dłużnych i główny ekonomista w Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz w Commercial Union Investment Management (obecnie grupa Aviva).

Wielokrotnie nagradzany m.in: Złotym Portfelem w 2005 roku w kategorii najlepszy fundusz zagraniczny papierów dłużnych oraz Złotym Portfelem za najlepszy fundusz zrównoważony w roku 2011.

W latach 2002-2017 pracował w Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jako zarządzający funduszami i portfelami, dyrektor inwestycyjny - papiery dłużne, główny ekonomista i prokurent. Od października 2017 do lipca 2019 członek zarządu (CIO) Skarbiec TFI.