Doświadczenie zawodowe zdobywał także zajmując kierownicze stanowiska m.in. w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie był Dyrektorem Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych. Był także Wiceprezesem Zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., Zastępcą Dyrektora Naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie i Dyrektorem Departamentu w Banku Morskim S.A. Pracował również w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji. W początkowym okresie działalności zawodowej związany z wyższymi uczelniami w Szczecinie, jako pracownik naukowy i dydaktyczny.

Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek z kapitałem publicznym i prywatnym, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in.: PKO Banku Polskim S.A., gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, BIG Banku S.A., Zakładach Chemicznych „Police” S.A., Polimex-Mostostal S.A., a także Polskich Inwestycjach Rozwojowych S.A., Dipservice S.A. (obecnie Polski Holding Nieruchomości S.A.), Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i Euroafrica Sp. z o.o.