Z rynkiem kapitałowym związany od 17 lat. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ekspert w dziedzinie polskiego rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku akcji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Swoją karierę zawodową zaczynał w Domu Maklerskim BGŻ na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego. Następnie jako Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami w PTE Pocztylion odpowiadał za wyniki części akcyjnej OFE Pocztylion. Stopy zwrotu osiągane w tym okresie przez fundusz często przekraczały średnie rynkowe (m.in. w styczniu 2011r. OFE Pocztylion otrzymał najwyższą ocenę długoterminową w rankingu publikowanym przez Analizy Online). Następnie w Open Finance TFI zarządzał funduszem stabilnego wzrostu. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 179.

Od sierpnia 2017 r. zatrudniony w Grupie PGE na stanowisku Zarządzającego Aktywami.

pgetfi_site