Ekspert w dziedzinie zarządzania aktywami i ryzykiem. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Z rynkiem finansowym związany jest od ponad dwudziestu lat, w którym to czasie uzyskał szerokie kompetencje w zakresie m.in.: nadzorowania i bezpośredniego zarządzania aktywami, kontroli ryzyka inwestycyjnego i operacyjnego oraz monitorowania i oceny jakości procesu inwestycyjnego.

W latach 1994-2003 pracował w spółkach wchodzących w skład Grupy Pekao, gdzie zajmował się wdrożeniami i zarządzaniem produktami inwestycyjnymi o charakterze ilościowym. W tym okresie pracował również na stanowisku dyrektora ds. kontroli ryzyka odpowiedzialnego za wdrażanie systemu zarządzania ryzkiem operacyjnym w podmiotach wchodzących w skład tzw. New Europe Division – globalnych struktur Pioneer. W latach 2003-2014 związany był z BPH TFI gdzie zajmował kolejno stanowiska zarządzającego funduszami dłużnymi, dyrektora zarządzania ryzykiem, dyrektora departamentu zarządzania aktywami i ostatecznie przez siedem lat piastował stanowisku prezesa Zarządu. W tym czasie uczestniczył w pracach związanych z wdrożeniem efektywnego procesu inwestycyjnego, który przyczynił się do pozyskania wielu renomowanych klientów instytucjonalnych. W latach 2009-2013 piastował funkcję Członka Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Posiada certyfikaty CFA i FRM.

Od grudnia 2017 r. zatrudniony w TFI Energia na stanowisku Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami Publicznymi.

pgetfi_site