Ekspert w dziedzinie zarządzania funduszami dłużnymi. Jest związany z polskim rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Swoją karierę zawodową  rozpoczynał jako makler i analityk rynku akcji w Południowo-Zachodnim Domu Maklerskim  oraz  w Domu Maklerskim Banku Zachodniego.  Od 2000 r., przez 17 lat, zajmował się zarządzaniem funduszami dłużnymi w Grupie WARTA, a po przekształceniach własnościowych w 2005 r., w Grupie KBC, na stanowisku Zarządzającego Funduszami  oraz Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami. Zarządzane Fundusze dłużne oraz pieniężne pod względem osiąganych wyników  wyróżniały się na rynku zarówno w krótkim jak i długim horyzoncie inwestycyjnym. Zostało to powszechnie docenione, gdyż Bogdan Jacaszek został laureatem wielu nagród oraz wyróżnień, w szczególności w zakresie  funduszy pieniężnych. Posiada Licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 149 i Maklera Papierów Wartościowych  nr 912, zdany 3 etap egzaminu CFA oraz Dyplom Studium Dealerów Bankowych.

Od września  2017 r. zatrudniony w Grupie PGE na stanowisku Zarządzającego Aktywami.