Ekspert w dziedzinie finansowania infrastruktury w szczególności energetycznej. Z rynkiem finansowym związana jest od dziesięciu lat. W latach 2010-2018 pracowała w Departamencie Finansowania Strukturalnego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jako Dyrektor Inwestycyjny a następnie Dyrektor Biura Zarządzała portfelem kredytowym o wartości sięgającej 13 mld PLN, zdominowanym przez kredyty inwestycyjne udzielone dla sektora energetycznego (w tym OZE). Posiada również doświadczenie w finansowaniu transportu, infrastruktury użyteczności publicznej oraz nieruchomości.

Joanna Smolik ukończyła Szkołę Główną Handlową, kierunek finanse i rachunkowość, a także Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, kierunek ekonomia.

Do zespołu TFI Energia na stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami Niepublicznymi dołączyła w grudniu 2018 r.