Posiadający ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach rynku finansowego. Przed dołączeniem do TFI Energia pracował w KBC TFI S.A. oraz ING/NN TFI S.A. jako Analityk Akcji oraz Analityk Obligacji Korporacyjnych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył podyplomowe studia z zakresu: międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, metod wyceny spółek kapitałowych, prawa spółek, prawa i ekonomii rynku kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od czerwca 2018 roku zatrudniony w TFI Energia na stanowisku Analityka Inwestycyjnego.