Ekspert w dziedzinie polskiego rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem rynku akcji. Ma już za sobą ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Swoją karierę rozpoczynał jako makler w Domu Maklerskim PBG S.A. Następnie zarządzał portfelami/funduszami dłużnymi, pieniężnymi i emerytalnym w CDM Pekao S.A. oraz Pioneer Pekao IM. Od roku 2005 r. nieprzerwanie zajmował się rynkiem akcji zarówno jako analityk jak i zarządzający w PTE Ergo Hestia, DWS TFI oraz KBC TFI. W tym ostatnim kilkakrotnie nagradzany indywidualnie i zespołowo za bardzo dobre wyniki zarządzanych funduszy. Posiada licencję maklerską nr 956, licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 153 oraz certyfikat CFA.

Od listopada 2017 r. zatrudniony w Grupie PGE na stanowisku Zarządzającego Aktywami.

pgetfi_site