IKZE, podobnie jak IKE, służy odkładaniu środków na zabezpieczenie przyszłości oszczędzającego z opcją pełnej swobody dysponowania zgromadzonymi środkami.

 

Główną zaletą odkładania środków na IKZE jest odliczenie wpłat na IKZE od dochodu (ulga w podatku PIT) oraz zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, o ile środki pozostaną na koncie do osiągnięcia przez oszczędzającego co najmniej 65. roku życia oraz jasno zdefiniowane zasady dotyczące dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku. Trzeba jednak pamiętać, że wycofując kapitał z IKZE musimy zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy PIT w wysokości 10% (w IKE nie ma takiego obowiązku).

 

Ponadto największe korzyści IKZE to:

 

  • brak wymogu regularnych wpłat
  • brak 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki)
  • limit wpłat na IKZE w 2022 roku dla osób samozatrudnionych wynosi 10 659,60 zł., dla  pozostałych 7 106,40 zł
  • brak podatku od spadków i darowizn
  • ulga w podatku PIT

Poznaj różnice pomiędzy IKZE a IKE

pgetfi_site