IKE i IKZE, mimo wielu podobieństw, cechują zasadnicze różnice związane z rodzajami ulg podatkowych oraz warunków, przy których można z nich skorzystać.

Poznaj różnice!

 

IKE

IKZE

Korzyści podatkowe

Brak podatku od zysków kapitałowych w momencie wypłaty po spełnieniu kryteriów.

Możliwość odliczania wpłat od podstawy opodatkowania podatkiem PIT. Jednak wypłacając pieniądze z IKZE należy zapłacić zryczałtowany podatek 10 proc. od wypłacanych środków - odprowadza go podmiot prowadzący IKZE.

Limit rocznej wpłaty (2022r.)

17 766 zł.

10 659,60 zł. dla osób samozatrudnionych, 7 106,40 zł dla pozostałych.

Kryteria do wypłaty pozwalające na uzyskanie korzyści podatkowej

Kryterium wiekowe: 60 lat lub 55 lat i nabyte prawa emerytalne.

 

Oprócz tego należy spełniać jeden z dwóch warunków kryterium stażowego:

  • dokonywać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, lub
  • dokonać ponad połowy wartości wpłat na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty

 

Kryterium wiekowe: 65 lat

 

oraz

 

Kryterium „stażowe”: dokonywanie wpłat na IKZE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.

Wcześniejsza wypłata

Możliwość wycofania środków w części lub całości, obowiązek zapłaty podatku od zysków kapitałowych

Możliwość wycofania środków, ale tylko w całości, obowiązek zapłaty podatku PIT oraz podatku od zysków kapitałowych

Transfer zgromadzonych środków

Możliwość transferu zgromadzonych środków do innej instytucji prowadzącej IKE lub PPE, którego uczestnikiem jest oszczędzający

Możliwość transferu zgromadzonych środków do innej instytucji prowadzącej IKZE

Dziedziczenie

Brak podatku od spadków i darowizn, można także wskazać osobę uprawnioną do otrzymania środków w przypadku śmierci (bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego).

Dziedziczący środki może wypłacić całość środków bez podatku dochodowego.

Dziedziczący środki może wypłacić całość środków. Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10 proc. podatkiem PIT, chyba, że środki zostaną wpłacone na własne IKZE – wtedy podatek jest naliczany w momencie wypłaty tych środków z własnego IKZE