Rada Nadzorcza

Agnieszka Szklarczyk - Mierzwa - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Małgorzata Niezgoda – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Donata Budkiewicz-Feluch - Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Chojecki - Członek Rady Nadzorczej

Artur Marszałkiewicz - Członek Rady Nadzorczej