Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2022-07-04
Kategoria wycena w [PLN]
A 109.90
B 108.92
C 108.07
D 109.13
E 109.87
F 109.55
pgetfi_site