Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2021-06-10
Kategoria wycena w [PLN]
A 110.16
B 109.59
C 108.76
D 109.58
E 110.12
F 109.85
pgetfi_site