Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2021-09-23
Kategoria wycena w [PLN]
A 110.05
B 109.36
C 108.53
D 109.47
E 110.00
F 109.71
pgetfi_site