Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2022-01-25
Kategoria wycena w [PLN]
A 107.69
B 106.89
C 106.07
D 107.05
E 107.68
F 107.35
pgetfi_site