Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2020-11-26
Kategoria wycena w [PLN]
A 107.74
B 107.40
C 106.63
D 107.40
F 107.48
pgetfi_site