Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2022-11-30
Kategoria wycena w [PLN]
A 111.55
B 110.41
C 109.53
D 110.68
E 111.50
F 111.17
pgetfi_site