Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2020-09-24
Kategoria wycena w [PLN]
A 106.74
B 106.46
C 105.71
D 106.44
F 106.50
pgetfi_site