Wybierz datę wyceny
Wycena jednostek uczestnictwa z dnia
2021-03-04
Kategoria wycena w [PLN]
A 109.42
B 108.97
C 107.78
D 108.86
E 109.37
F 109.13
pgetfi_site