W zakresie ochrony danych osobowych swoich pracowników, klientów oraz kontrahentów Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. wypracowało Kartę ochrony danych.

Zapraszamy do zapoznania się z jej najważniejszymi zasadami.

 

 • Wartość

Prywatność i ochrona Danych to wartości ważne dla Towarzystwa. Zdajemy sobie sprawę, że bez nich pozbawieni jesteśmy podmiotowości i że można je ograniczać tylko proporcjonalnie do ochrony innych wartości.

 

 • Legalność

W Towarzystwie Dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Dbamy o to, aby ustalić podstawę prawną przetwarzania. Ustalamy i spełniamy obowiązki ochrony Danych.

 

 • Rzetelność

Towarzystwo wykorzystuje Dane uczciwie i rzetelnie. Przetwarzamy tylko Dane, które są adekwatne, stosowne i niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.

 

 • Przejrzystość

Komunikujemy możliwie prosto i czytelnie. Unikamy języka prawniczego. Nasza komunikacja jest zrozumiała i przejrzysta. Staramy się, aby każdy mógł zrozumieć nasze komunikaty.

 

 • Celowość

Dane zbieramy w konkretnych celach i nie wykorzystujemy ich inaczej, chyba że jest to legalne i wypełnimy wszystkie dodatkowe obowiązki (np. poinformujemy o zmianie celu przetwarzania).

 

 • Minimalizacja

Minimalizujemy przetwarzanie Danych. Nie pozyskujemy Danych na zapas, udostępniamy je tylko osobom, które muszą je znać i przechowujemy tylko tak długo jak są potrzebne.

 

 • Prawidłowość

Dbamy o prawidłowość Danych, weryfikujemy Dane i umożliwiamy ich aktualizację osobom, które są ich właścicielem.

 

 • Bezpieczeństwo

Towarzystwo dba i kładzie nacisk na bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo Danych. Wdrażamy procedury, szkolimy pracowników i ponosimy nakłady.

Jednak aby to było skuteczne, wszyscy musimy stosować się do zasad bezpieczeństwa, a nie szukać dróg na skróty, ani wierzyć, że tym razem nic złego się nie stanie

 

 • Rozliczalność

Dokumentujemy postępowanie z Danymi, aby być w stanie rozliczyć się ze spełnienia naszych obowiązków. Tego wymaga od nas prawo oraz rzetelność.

 

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo można wnosić:

1) korespondencyjnie na adres Towarzystwa, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa lub na adres Agenta Transferowego,

2) osobiście (w formie pisemnej lub ustnie) w siedzibie Towarzystwa lub u Agenta Transferowego,

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok.tfienergia@gkpge.pl.

4) telefonicznie pod nr: 22 340 29 90.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Towarzystwo, Agenta Transferowego (w zależności, która z tych dat jest wcześniejsza). W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, w szczególności z udziałem podmiotów zewnętrznych, termin może ulec wydłużeniu, nie więcej niż o 30 dni, o czym Uczestnik lub Inwestor jest informowany pisemnie na adres korespondencyjny Inwestora albo Uczestnika. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny Inwestora albo Uczestnika lub pocztą elektroniczną, gdy o taką formę komunikacji w sprawie Inwestor albo Uczestnik wnioskował, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy odpowiedź na reklamację zawiera dane dotyczące rejestru lub transakcji lub dane osobowe Uczestnika albo Inwestora inne niż imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, zostanie ona przekazana listem poleconym na adres korespondencyjny Uczestnika lub Inwestora.

Na żądanie Inwestora albo Uczestnika Towarzystwo potwierdza pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Inwestorem albo Uczestnikiem, fakt złożenia przez niego reklamacji.

Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania reklamacji opisane są w „Regulaminie rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A.”, którego treść dostępna jest poniżej.

Zagwarantowanie bezpieczeństwa Państwa danych w tym danych osobowych jest dla nas jednym z priorytetów. Dlatego też dokładamy wszelkich starań aby stosowane przez nas rozwiązania, oraz wdrażane narzędzia i technologie były zgodne z międzynarodowymi standardami w zakresie bezpieczeństwa.

Niemniej zwracamy szczególną uwagę na fakt iż bezpieczeństwo Państwa danych zależy nie tylko od stosowanych przez nas rozwiązań, ale również od Państwa jako użytkowników. W związku z tym poniżej przedstawiamy podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z serwisów internetowych, sposobów zabezpieczenia komputerów i urządzeń mobilnych.

1. Firewall

W czasie gdy zdecydowana większość użytkowników komputerów korzysta ze sklepów internetowych, serwisów informacyjnych, bankowości elektronicznej, poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych czy komunikatorów ryzyko utraty danych stale rośnie.Systemy, które często nazywane są zaporami stanowią pierwszą linię obrony dla użytkowników.Ich celem jest zapobieganie włamaniom oraz kradzieżom danych.Systemy te funkcjonują na styku danego urządzenia a światem zewnętrznym blokując nieautoryzowaną transmisję danych.

Należy zweryfikować czy na urządzeniu z którego Państwo korzystacie jest zainstalowany, odpowiednio skonfigurowany i włączony system Firewall. Może być on elementem Państwa systemu operacyjnego jak również dodatkowym oprogramowaniem.

Należy jednak pamiętać, że systemy Firewall nie ochronią Państwa przed wirusami !

 2. Szkodliwe oprogramowanie oraz oprogramowanie antywirusowe

Wirus komputerowy to nic innego jak szkodliwe oprogramowanie nazywane również malware. Są przenoszone przez kopiowane lub pobierane pliki a także poprzez modyfikację plików zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych. Podłączenie zainfekowanego nośnika do komputera może spowodować replikację wirusa i dodanie jego kodu do plików użytkownika co w konsekwencji może doprowadzić do ich utraty.

Innymi szkodliwymi rodzajami oprogramowania są:

 • robaki komputerowe, czyli wormsy – szkodliwe oprogramowanie bardzo podobne do wirusa niemniej nie potrzebuje żadnego nośnika danych aby się rozprzestrzeniać. Wystarczy aby urządzenie z którego użytkownik korzysta było podłączone do sieci w której znajduje się zainfekowane urządzenie;
 • konie trojańskie –  aplikacje, które podszywają się pod wykorzystywane przez użytkownika aplikacje instalując przy okazji oprogramowanie szpiegujące oraz umożliwiające przejęcie kontroli nad danym systemem;
 • backdoory – luki w oprogramowaniu mogące w przyszłości umożliwić instalowanie szkodliwego oprogramowania;
 • stealware – oprogramowanie, którego celem jest podmiana numeru konta przy korzystaniu  z bankowości elektronicznej ;
 • adware – oprogramowanie,  którego celem jest wyświetlanie reklam;
 • exploit - oprogramowanie, które wykorzystuje błędy programistyczne. W efekcie użytkownik może nieświadomie utracić dane osobiste a jego urządzenie może zostać wykorzystane w celu przeprowadzania ataków hackerskich;
 • keylogger – oprogramowanie, które służy do wykradania loginów, haseł czy innych danych np. w postaci zrzutów ekranów;
 • ransomware – to oprogramowanie, które  wyłudza okup w zamian za dostęp do danych.

Należy dodatkowo zwrócić uwagę na takie zagrożenia płynące z sieci jak:

 • phishing – oszustwo internetowe polegające na wyłudzaniu od użytkownika danych oparte wielokrotnie na socjotechnice. Należy zwrócić szczególną uwagę na próby blokowania dostępu do danych w przypadku braku przekazania danych;
 • spoofing – to atak na dany system informatyczny polegający na podszywaniu się pod jego składowe. W efekcie przechwytywane są dane użytkownika bez jego wiedzy. 

Jak się przed tymi zagrożeniami bronić?

 • Należy stosować oprogramowanie antywirusowe oraz je aktualizować;
 • Należy stosować oprogramowanie umożliwiające usuwanie adaware oraz spyware;
 • Należy stosować dodatki do przeglądarek internetowych, których celem jest blokowanie reklam lub odpowiednio je konfigurować oraz korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych;
 • Należy wykonywać backup danych szczególnie dla Państwa istotnych;
 • Należy bardzo dokładnie czytać wszelkie wyświetlane komunikaty w trakcie instalacji oprogramowania;
 • Należy systematycznie aktualizować oprogramowanie oraz systemy operacyjne z których korzystamy;
 • Nie należy otwierać linków i załączników niewiadomego pochodzenia;
 • Nie należy klikać w pojawiające się reklamy oraz informacje o wygranych konkursach i nagrodach;
 • Należy systematycznie skanować komputer systemami antywirusowymi;
 • Należy zwracać uwagę na certyfikaty SSL wykorzystywane do szyfrowania połączeń;
 • Należy korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł dostępu do Internetu;
 • Nie należy korzystać z ładowarek USB udostępnianych w centrach handlowych lub innych miejscach publicznych;
 • Nie należy korzystać z oprogramowania pochodzącego z niezaufanych źródeł;
 • Nie należy stale wykorzystywać uprawnień administratora lokalnego! Dobrą praktyką jest wykorzystywanie dwóch kont o różnym poziomie uprawnień.

 3. Nośniki danych  

Obecnie stale rośnie liczba użytkowników wykorzystujących kilka rodzajów nośników danych. Najczęściej są to telefony komórkowe, karty pamięci, pendrive, tablety, aparaty fotograficzne i laptopy. Na nośnikach tych gromadzone są ogromne ilości danych o ich użytkownikach. Należy zwracać szczególną uwagę aby dane na tych nośnikach lub nośniki były zaszyfrowane.

 4. Certyfikaty SSL

Ilość zagrożeń jakie płyną z Internetu jest ogromna nieustanie zmienia się i stale rośnie. Dlatego też odpowiedzialni operatorzy coraz częściej stosują certyfikaty SSL służące do szyfrowania połączenia pomiędzy użytkownikiem a danym serwisem. Należy zwracać szczególną uwagę na to czy krytyczne z Państwa punktu widzenia serwisy korzystają właśnie z takich mechanizmów. To podstawowa forma weryfikacji czy ktoś nie próbuje przechwycić naszych danych niezbędnych np. do logowania.

 5. Ogólnodostępne WiFi i praca w miejscach publicznych

W niemal każdym miejscu można obecnie wykorzystać darmowy dostęp do Internetu – Darmowe WiFi. Jeśli nie jesteście Państwo pewni kto jest Administratorem owej usługi nie należy z niej korzystać. Jest to jedno z najczęściej spotykanych przyczyn utraty danych poprzez ataki typy Spoofing.

Jeśli zauważycie Państwo  iż udostępniane przez Towarzystwo serwisy działają nie prawidłowo prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, który znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt.

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym TFI Energia S.A. mają charakter informacyjny oraz marketingowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

TFI Energia S.A. dokłada należytych starań, aby informacje umieszczone w niniejszym serwisie internetowym były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści danego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych liczbowych są obliczenia własne TFI Energia S.A.

Fundusze inwestycyjne ani TFI Energia S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane przez fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości, prezentowane są w oparciu o dane historyczne dotyczące wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny i nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w fundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospekcie informacyjnym, Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfienergia.pl lub w siedzibie TFI Energia S.A. Na stronie internetowej www.tfienergia.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.

Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych funduszy i stosowane techniki zarządzania, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconego kapitału. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusze.

Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w momencie jej zbycia i odkupienia (umorzenia) przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków bezpośrednio obciążających dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez TFI Energia S.A. mogą lokować powyżej 35%  wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub jedno ze wskazanych w statucie  państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska.

TFI Energia S.A. jest podmiotem posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 13 marca 2018 r. na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Historyczne wyniki poszczególnych strategii inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestycja we wszelkie instrumenty finansowe, jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Każdy potencjalny klient przed zawarciem z TFI Energia S.A. umowy o zarządzanie portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, powinien zapoznać się z regulaminem zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez TFI Energia S.A.

TFI Energia S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych w treści komunikatów oraz informacji zamieszczanych w niniejszym serwisie internetowym, w szczególności w treści prospektów informacyjnych oraz sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, jeżeli błędy te lub braki nie powstały z winy TFI Energia S.A. TFI Energia S.A. nie odpowiada również za przypadki braku dostępności zasobów niniejszego serwisu internetowego zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

TFI Energia nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach podmiotów współpracujących oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach podmiotów współpracujących. Korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Zawartość niniejszego serwisu internetowego jest własnością TFI Energia S.A. Niniejszy serwis internetowy oraz wszystkie jego elementy, w tym znaki graficzne, są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody TFI Energia S.A. jest zabronione.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa jest spółką akcyjną wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660422, posiada numer NIP: 7010660026, oraz numer REGON: 366437680, kapitał zakładowy wynosi 24.250.000,00 zł i jest w całości opłacony.

Organem sprawującym nadzór nad TFI Energia S.A. oraz zarządzanymi przez nie funduszami jest Komisja Nadzoru Finansowego.

pgetfi_site