Informacje prawne

W zakresie ochrony danych osobowych swoich pracowników, klientów oraz kontrahentów Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. wypracowało Kartę ochrony danych.

Zapraszamy do zapoznania się z jej najważniejszymi zasadami.

  • Wartość

Prywatność i ochrona Danych to wartości ważne dla Towarzystwa. Zdajemy sobie sprawę, że bez nich pozbawieni jesteśmy podmiotowości i że można je ograniczać tylko proporcjonalnie do ochrony innych wartości.

  • Legalność

W Towarzystwie Dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Dbamy o to, aby ustalić podstawę prawną przetwarzania. Ustalamy i spełniamy obowiązki ochrony Danych.

  • Rzetelność

Towarzystwo wykorzystuje Dane uczciwie i rzetelnie. Przetwarzamy tylko Dane, które są adekwatne, stosowne i niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.

  • Przejrzystość

Komunikujemy możliwie prosto i czytelnie. Unikamy języka prawniczego. Nasza komunikacja jest zrozumiała i przejrzysta. Staramy się, aby każdy mógł zrozumieć nasze komunikaty.

  • Celowość

Dane zbieramy w konkretnych celach i nie wykorzystujemy ich inaczej, chyba że jest to legalne i wypełnimy wszystkie dodatkowe obowiązki (np. poinformujemy o zmianie celu przetwarzania).

  • Minimalizacja

Minimalizujemy przetwarzanie Danych. Nie pozyskujemy Danych na zapas, udostępniamy je tylko osobom, które muszą je znać i przechowujemy tylko tak długo jak są potrzebne.

  • Prawidłowość

Dbamy o prawidłowość Danych, weryfikujemy Dane i umożliwiamy ich aktualizację osobom, które są ich właścicielem.

  • Bezpieczeństwo

Towarzystwo dba i kładzie nacisk na bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo Danych. Wdrażamy procedury, szkolimy pracowników i ponosimy nakłady.

Jednak aby to było skuteczne, wszyscy musimy stosować się do zasad bezpieczeństwa, a nie szukać dróg na skróty, ani wierzyć, że tym razem nic złego się nie stanie

  • Rozliczalność

Dokumentujemy postępowanie z Danymi, aby być w stanie rozliczyć się ze spełnienia naszych obowiązków. Tego wymaga od nas prawo oraz rzetelność.