Moja Emerytura

Pracowniczy program emerytalny (PPE), indywidualne konto emerytalne (IKE) i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) zaliczane są do trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego.

Pracowniczy program emerytalny (PPE) jest formą grupowego, zorganizowanego, dobrowolnego oszczędzania na poczet przyszłej emerytury, prowadzonego przez pracodawcę. W odróżnieniu od PPE, oszczędzanie w IKE i IKZE nie jest związane z pozostawaniem w stosunku pracy i zależy wyłącznie od indywidualnej decyzji każdego oszczędzającego.

Należy pamiętać, że produkty emerytalne oferowane przez poszczególne instytucje finansowe różnią się od siebie, np. opłatami. Warto więc dokładnie porównać oferowane na rynku produkty i sprawdzić, które rozwiązanie najlepiej spełni nasze oczekiwania. Jeżeli jesteś już uczestnikiem PPE, warto potraktować IKE i IKZE jako produkty uzupełniające, ze względu na dodatkowe korzyści podatkowe.

TFI Energia to stabilny partner, należący do największej energetycznej grupy kapitałowej w Polsce i jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej, która jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora elektroenergetycznego. Proponujemy PPE, IKE i IKZE na przejrzystych i czytelnych zasadach i zapewniamy niezbędne wsparcie, ponieważ dla nas najważniejsze jest zadowolenie i spokój klienta.