Rada Nadzorcza

Agnieszka Szklarczyk - Mierzwa - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Donata Budkiewicz-Feluch - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Paweł Chojecki - Sekretarz Rady Nadzorczej

Artur Marszałkiewicz - Członek Rady Nadzorczej