Zarząd i Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Agnieszka Szklarczyk – Mierzwa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Donata Budkiewicz-Feluch – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Paweł Chojecki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Artur Marszałkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

Zarząd i Rada Nadzorcza