Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. zostało powołane do wspierania finansowania inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych oraz świadczenia usług finansowych na rzecz podmiotów z sektora energetycznego oraz ich pracowników.

TFI Energia zatrudnia zespół starannie dobranych specjalistów doświadczonych w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, w szczególności rynku pieniężnego, dłużnymi i infrastrukturalnymi, jak również funduszami emerytalnymi.

Więcej o TFI Energia