Szanowni Państwo,
Zawiadamiamy, że wszystkie informacje ze strony internetowej tfienergia.pl zostały przeniesione na stronę pzu.pl/tfi.

Informacje na temat PPE będą dostępne od dnia 1 grudnia 2022 r. po zalogowaniu do aplikacji STI 24 na stronie sti24.pzu.pl

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA uprzejmie informuje, że w dniu 2 listopada 2022 r. nastąpiło połączenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (spółka przejmująca) z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. (spółka przejmowana).

Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dniem połączenia spółka przejmująca wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Oznacza to, że stroną wszelkich umów zawartych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. stało się z dniem 2 listopada 2022 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.

Podstawowe informacje dotyczące połączenia:

Dane

Spółka przejmowana

Spółka przejmująca

Stan na dzień 2.11.2022 r.

Nazwa spółki

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

Adres do korespondencji

ul. Mysia 2

00-496 Warszawa

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

KRS

0000660422

0000019102

NIP

7010660026

5272228027

REGON

366437680

14981458

 

LEI

259400G5JEW0K9LAY488

549300I4B1CR8KDREL11

 

Jednocześnie informujemy, że Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA stało się z dniem połączenia organem funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A.:

  1. Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
  2. JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Połączenie nie spowodowało zmian w zakresie numerów RFi, NIP, REGON, LEI, SSI, rachunków papierów wartościowych lub rachunków pieniężnych wskazanych powyżej funduszy.

 


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. zostało powołane do wspierania finansowania inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych oraz świadczenia usług finansowych na rzecz podmiotów z sektora energetycznego oraz ich pracowników.

TFI Energia zatrudnia zespół starannie dobranych specjalistów doświadczonych w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, w szczególności rynku pieniężnego, dłużnymi i infrastrukturalnymi, jak również funduszami emerytalnymi.

Więcej o TFI Energia