Przykładowa strona

Przykładowa strona

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. jest dynamicznie rozwijającym się towarzystwem funduszy inwestycyjnych, należącym do Grupy Kapitałowej PGE – największej energetycznej grupy kapitałowej w Polsce i jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej, która jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora elektroenergetycznego, zarówno pod względem przychodów, jak i bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii.

Przykładowa strona

TFI Energia zostało powołane przez PGE Polską Grupę Energetyczną do wspierania finansowania inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych oraz świadczenia usług finansowych na rzecz podmiotów z sektora energetycznego oraz ich pracowników.

TFI Energia zatrudnia zespół starannie dobranych specjalistów doświadczonych w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, w szczególności rynku pieniężnego, dłużnymi i infrastrukturalnymi, jak również funduszami emerytalnymi.