Środki Funduszu

Docelowa kapitalizacja Funduszu: 100 mln PLN

Wartość pojedynczej inwestycji: 1-5 mln PLN

Dostępne instrumenty:

  • finansowanie kapitałowe: akcje, udziały.
  • finansowanie dłużne: obligacje, pożyczki, w tym z opcją konwersji na udziały lub akcje.

Horyzont inwestycyjny: 3-5 lat

 

Obszary inwestycyjne:

  • digitalizacja i usługi dodane,
  • energetyka odnawialna i niskoemisyjne technologie wytwórcze
  • Internet Rzeczy
  • technologie wspierające wydobycie

 

Kryteria kwalifikowalności:

Fundusz inwestuje w młode, innowacyjne przedsiębiorstwa:

  • we wczesnej fazie rozwoju, które rozpoczynają działalność,
  • w fazie wzrostu, które potrzebują kapitału na dalszy rozwój.

 

Portfelem inwestycyjnym Funduszu zarządza PGE Ventures sp. z o.o.

dowiedz się więcej

pgetfi_site