W latach 1994-2001 pracował dla CDM Pekao SA, gdzie początkowo, jako zastępca kierownika Zespołu Analiz, współuczestniczył w powstaniu i rozbudowie pierwszego w Polsce profesjonalnego zespołu analiz spółek giełdowych i rynku kapitałowego, a następnie jako Dyrektor organizował Departament Zarządzania Aktywami.

W 2001 roku objął stanowisko Wiceprezesa Pioneer Pekao Investment. Był odpowiedzialny za pion inwestycji. W roku 2009 podjął się stworzenia TFI KGHM SA, którym kierował do czerwca 2011 roku.

W 2012 roku związał się z Grupą BPS, jako Wiceprezes Zarządu, a następnie Prezes Zarządu DM Banku BPS SA. Od 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu BPS TFI SA.

 

 

pgetfi_site