Doświadczenia zawodowe związane z rynkiem finansowym zdobywał w HSBC Polska, gdzie w okresie 2008-2012 pracował jako Dealer oraz Starszy Dealer ds. Klientów Instytucjonalnych, następnie w latach 2013-2020 pełnił funkcję Dyrektora ds. Współpracy z klientami instytucjonalnymi tego Banku, a w latach 2020-2022 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Rynków Finansowych HSBC Polska.

 W latach 2020-2022 pełnił też funkcję Skarbnika HSBC oraz był członkiem Komitetu Zarządczego HSBC Polska, tj. najwyższego organu tego banku w Polsce. Odpowiadał m.in. za zarządzanie bilansem i płynnością banku, w tym zarządzanie portfelem inwestycyjnym instrumentów dłużnych HSBC Polska.

Jest współautorem publikacji naukowej z zakresu Zrównoważonych Finansów opublikowanej w recenzowanym piśmie naukowym (impact factor>9) oraz dwóch innych artykułów (obecnie w procesie publikacji).